Kalender

Vorige maand November 2020 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 44 1
week 45 2 3 4 5 6 7 8
week 46 9 10 11 12 13 14 15
week 47 16 17 18 19 20 21 22
week 48 23 24 25 26 27 28 29
week 49 30

Onderscheid CvB - VAC - lidgelden

 

ONDERSCHEID   CvB - VAC

Sinds 2009 bestaat er naast het CvB (Centrum voor Beeldexpressie, d.i. de organisatie die alle Nederlandstalige film- en fotoclubs van Vlaanderen en Brussel overkoepelt) een nieuwe overkoepelende organisatie, n.l. het VAC (Vlaamse Amateur Cineasten).

Iedere cineast kan lid worden van een van deze organisaties of van beide. Gezien wij in SKOOP het “solidariteitsbeginsel” hanteren wordt van ieder SKOOP-lid verwacht dat hij/zij dus ook aansluit bij CvB en/of VAC. Hieronder vind je een uitgebreid overzicht gemaakt van wat deze organisaties te bieden hebben en wat het verschil is tussen beide, dit met de bedoeling je keuze te vergemakkelijken bij het betalen van je lidgeld.

CvB

VAC

LIDGELD

Als je lid bent bij CvB ben je ook automatisch lid bij de provinciale organisatie BRACINA en betaal je voor beide een jaarlijks lidgeld van € 23,00, hetzij € 3,00 voor BRACINA en € 20,00 voor CvB.

Bij VAC is er geen onderliggende provinciale organisatie en betaal je € 20,00 als jaarlijks lidgeld.

STRUCTUUR

Er is een “getrapte” structuur, d.w.z.

 • zij overkoepelt de provinciale geledingen (BRACINA, PROVAC, WEVAC, enz.);
 • zij heeft een structuur met een Algemene Vergadering, een Raad van Beheer, een Filmadviesraad, enz.;
 • zij overkoepelt niet alleen de filmclubs maar ook de fotoclubs.
Er is een “enkelvoudige” structuur, d.w.z.

 • er is geen provinciaal tussenechelon;
 • er is wel een Algemene Vergadering en een Raad van Beheer;
 • er zij geen adviesraden;
 • zij overkoepelt alleen filmclubs;
 • er is een rechtstreekse benadering van de top met de basis (clubs).
VERZEKERING

Er is een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” en “lichamelijke ongevallen” voor de leden afgesloten.

Er is geen enkele verzekering afgesloten.

Nota : SKOOP heeft zelf een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen die zelfs verder reikt dan deze van CvB.

FESTIVALS EN WEDSTRIJDEN

 • deelname aan de provinciale wedstrijd (BRACINA) na selectie in de clubwedstrijd met publieke jurering; 
 • deelname aan de nationale wedstrijd (CvB) na selectie in de provinciale wedstrijd met publieke jurering;
 • mogelijke selectie voor de provinciale en nationale galaprojectie.
 • geen provinciale voorselectie : rechtstreekse deelname aan de nationale wedstrijd met jurering achter gesloten deuren;
 • nationale wedstrijd opgesplitst in een wedstrijd voor non-fictiefilms en een wedstrijd voor fictiefilms;
 • voorlopig is de deelname aan de wedstrijd beperkt tot 1 film per cineast en per categorie (fictie of non-fictie);4.  mogelijke selectie voor de galaprojectie (uiteraard alleen nationaal).
FINANCIËLE STRUCTUUR EN BELEID

 • beschikt over veel financiële armslag;
 • ontvangt een zeer grote jaarlijkse subsidie (ongeveer € 500.000,00);
 • heeft een 5-tal professionele medewerkers (betaalde personeelsleden).
 • beschikt maar over beperkte financiële middelen;
 • ontvangt geen subsidies maar ontvangt (vermoedelijk) wel sponsoring – hierover bestaan echter geen duidelijkheid;
 • heeft geen professionele medewerkers (werkt uitsluitend op vrijwilligersbasis).
MUZIEKGEBRUIK BIJ FILMS

 • recent werd een overeenkomst met SABAM afgesloten i.v.m. niet-commerciële films;
 • de muziekkeuze is beperkt tot library-muziek van bij SABAM aangesloten verdelers (ruim repertoire);
 • het indienen van een cuesheet (speciaal CvB-formulier) bij gebruik van deze muziek is verplicht;
 • op de generiek is geen speciale vermelding verplicht
 • er is geen supplementaire kostprijs voor de leden bij gebruik van deze muziek;
 • het gebruik van deze muziek, is enkel toegelaten voor vertoningen in clubverband, op amateurfestivals en –wedstrijden, op internet (uitsluitend op sites die alleen streaming toelaten en waarvan dus niet gedownload kan worden) en voor privévertoningen zonder winstoogmerk.
 • er is een overeenkomst met FreePlayMusic i.v.m. het gebruik van hun muziek op niet-commerciële film;
 • de muziekkeuze is beperkt tot het repertoire van FreePlayMusic (ongeveer 6.500 nummers);
 • het indienen van een cuesheet (speciaal VAC-formulier) bij gebruik van deze muziek is verplicht;
 • op de filmgeneriek is de vermelding FreePlayMusic en je lidnummer bij VAC verplicht;
 • er is geen supplementaire kostprijs voor de leden bij gebruik van deze muziek (is in het lidgeld begrepen);
 • het gebruik van deze muziek, is enkel toegelaten voor vertoningen in clubverband, op amateurfestivals en –wedstrijden en op internet (uitsluitend op sites die alleen streaming toelaten en waarvan dus niet gedownload kan worden).


ALLERLEI

 • je krijgt een internationaal erkende lidkaart (eventueel met foto);
 • je bent geabonneerd op het tweemaandelijks tijdschrift “Beeld Express”;
 • je kan gratis deelnemen aan kwaliteitsbegeleidingen (in de club, bij BRACINA, nationaal);
 • er is de mogelijkheid dat de club financiële steun krijgt bij het realiseren van een buitengewoon project;
 • de clubs kunnen gratis beschikken over bepaalde apparatuur (projector, scherm, geluidsinstallatie);
 • aan de clubs wordt een vergoeding toegekend voor de spreker tijdens een kwaliteitsbegeleiding (volgens het aantal leden in de club van 1 tot 3 maal per jaar).
 • je krijgt een internationaal erkende lidkaart (eventueel met foto);
 • er is geen tijdschrift, wel een elektronische nieuwsbrief die op onregelmatige tijdstippen verschijnt;
 • er is een ondersteuning van de club bij het realiseren van films (wat dit precies inhoudt is op dit ogenblik nog niet gekend !);
 • er is geen financiële steun, noch voor de clubs, noch voor de realisatie van buitengewone projecten.
MINPUNTEN

 • heeft een zware structuur (ongeveer 5.000 leden);
 • er is steeds concurrentie met de fotosectie;
 • er wordt een beetje te veel aandacht besteed aan op prestige gerichte projecten waar de amateurfilmer niet direct beter bij wordt of niet rechtstreeks bij betrokken is (eer en glorie voor CvB);
 • het zwaartepunt ligt nog te dikwijls op “fotografie” (zie o.a. het tijdschrift Beeld Express), alhoewel die toch stilaan aan het keren is.
 • heeft een jonge structuur (tot nu toe slechts ongeveer 500 leden);
 • de vereniging werd opgericht als reactie op (tegen) CvB;
 • zij voeren een beleid dat niet altijd even transparant is;
 • de werking berust volledig op vrijwilligers (dus wanneer zij tijd en goesting hebben).
LIDMAATSCHAP CLUB + Bracina/CvB en/of VAC

Bovenstaande uiteenzetting moet je dus helpen bij het bepalen van je keuze voor je lidmaatschap. Ter verduidelijking : er zijn 4 mogelijkheden :

1.  je sluit aan bij Bracina/CvB en je betaalt € 46,00, hetzij € 23,00 voor SKOOP + € 23,00 voor
     Bracina/CvB;
2.  je sluit aan bij VAC en je betaalt € 43,00, hetzij € 23,00 voor SKOOP + € 20,00 voor VAC;
3.  je sluit aan bij zowel Bracina/CvB als VAC en betaalt € 66,00, hetzij € 23,00 voor SKOOP +
     € 23,00 voor Bracina/CvB + € 20,00 voor VAC;
4.  je bent uiteraard niet verplicht om bij Bracina/CvB en/of VAC aan te sluiten en dan betaal je
     uitsluitend het SKOOP-lidgeld ten bedrage van € 23,00.


Wim AERTGEERTS
Paul TOLLET